Chúng tôi sẽ đại diện cho công ty bạn gặp gỡ hoặc tháp tùng bạn trong đàm phán kinh doanh với các đối tác Nhật Bản.