Chúng tôi đề xuất phương án kinh doanh với đối tác Nhật Bản dựa trên mong muốn của các bạn