Cung cấp các bài giảng theo chủ đề như cách suy nghĩ của người Nhật, sắp xếp quầy kệ bán hàng, cách đối ứng với đối tác, tác phong làm việc,…
Những nội dung rất đáng quan tâm dành cho người phụ trách bộ phận sản phẩm, nhân viên kinh doanh.