Tư vấn, đề xuất và góp ý xây dựng các kênh Owned Media (website, fanpage, mạng xã hội, kênh youtube,…) phù hợp cho doanh nghiệp của bạn